کد نام نام تعداد شهرهای وارد شده
1 آذربایجان شرقی 15
2 آذربایجان غربی 12
3 اردبیل 6
4 اصفهان 21
5 البرز 3
6 ایلام 5
7 بوشهر 8
8 تهران 6
9 چهارمحال و بختیاری 6
10 خراسان جنوبی 3
11 خراسان رضوی 12
12 خراسان شمالی 5
13 خوزستان 14
14 زنجان 3
15 سمنان 4
16 سیستان و بلوچستان 2
17 فارس 12
18 قزوین 3
19 قم 1
20 کردستان 2
21 کرمان 9
22 کرمانشاه 3
23 کهگیلویه و بویراحمد 2
24 گلستان 9
25 گیلان 16
26 لرستان 7
27 مازندران 24
28 مرکزی 8
29 هرمزگان 7
30 همدان 4
31 یزد 7